Spreekuur POH-Somatiek voor een chronische ziekte

Boek hier je online spreekuurafspraak 

In de huisartspraktijk van Therapeuticum Lemminkäinen worden drie zorgprogramma’s uitgevoerd door de POH-S voor:

  • Patiënten met ouderdomsdiabetes
  • Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Patiënten met chronische bronchitis of COPD al dan niet met astma.

In onze praktijk is Emiel van den Hende werkzaam als POH-S.

Verwijzing

  • De praktijkondersteuner ziet de patiënten op een speciaal daarvoor ingesteld spreekuur na verwijzing door de huisarts. Na het eerste contact wordt er een zorgplan opgesteld en worden vervolgafspraken gemaakt.

Werkzaamheden

  • Regelmatige controles volgens protocol van patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekte, astma en COPD ter voorkoming van complicaties bij deze ziektes.
  • Het opsporen van patiënten met een hoog risico voor hart- en vaatziekten en het risicoprofiel in kaart brengen.
  • Begeleiden bij ondersteunende medicamenteuze therapie en zelfmanagementtaken (bijvoorbeeld glucosewaarden meten bij diabetes mellitus en het meten van de bloeddruk).
  • Doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals diëtiste, wijkverpleegkundige (thuiszorg), bewegingstherapeut, enzovoorts.

Schrijf je vandaag nog in en geniet van de voordelen van Huisartsen Therapeuticum Lemminkainen:

Inschrijven